بازدید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از تصفیهخانه ششم تهران – ایمنا

در دیوان رودکی «در ترکیب و تلفیق الفاظ درشتی و خشونتی مشهود است و اوزان شعر در برخی از موارد سخته و مستقیم نیست و بسا که سکته و وقفه در آنها پیش می­آید و برای استقامت وزن باید آنها را گاه مانند خسروانیات با کشیدن آواز به صلاح باز آورد.» (زرین کوب،1370: 3) البته، برخی از این سکته­ها با کشیدن یا کوتاه و سریع خواندن ابیات هم به صلاح باز نمی­آید؛ مثلاً در وزن ابیات زیر اشکالاتی وجود دارد. نخستین شعر مهم و مفصلی که با درونمایه خمر از عهد سامانیان در دست است، قصیده نونیه رودکی سمرقندی است که سرمشق بسیاری از خمریه سرایان پس از او شد.

بیشترین تفاوت بین حداکثر و حداقل شوری در منطقه آستانه آبسرون مشاهده شد ، جایی که در لایه سطح 1.6 and و در افق 5 متر 2.1 است. رودکی شاعر نامدار قرن چهارم «نخستین بار به شعر فارسی ضبط و قاعدۀ معین داد و آن را در موضوعات مختلفی، از قبیل داستان و غزل و مدح و وعظ و رثا و جز آن به کار برد و به همین سبب نزد شاعران بعد از خود «استاد شاعران» و «سلطان شاعران» لقب یافت». شروانشاه خسرو و شیرین را خواند و از آن لذت برد و خواست داستان لیلی و مجنون که داستانی از تبار او بود، با هنر نظامی عرضه شود.

این درد عظیم که لذت خوش زندگی را در کام انسان تلخ می کند، بی درمان است و آن آفریدگاری که آفرینش آدمی، شاهکار دست قدرت و توانایی اوست، مردمان را جز برای رنج نیافریده است. در اشعار خود از رودکی نام برده و از وی یاد کرده­اند و شاعرانی چون کسایی، فرخی، سنایی و سوزنی سمرقندی از اشعار رودکی تقلید کرده و گاهی اشعار او را تضمین نموده­اند. بدنبال کشفیات صدرالدین عینی آرامگاه او در نیمهٔ قرن بیستم از روی شواهد مندرج در تذکرهها و تواریخ نوشته شده از سمرقند پس از مدتی گمگشتگی شناسایی شد؛ و استخوانهای وی که نشانهٔ کوری هم در آن بود یافتههای عینی را تثبیت کرد.

«شعررودکی در وصف مناظر طبیعی نغمه ای است که هر خاطر حزین را به نشاط میآورد و چون سرودی است که در دل هر پیر و جوان می نشیند­» (سربازی،68:1373). مساله دیگر، عرف بین الملل است که سالی دو میلیارد متر مکعب آب به صورت قطری وارد تالاب هامون میشد و تالاب هامون نیز مشترک است و ایران و افغانستان هر دو باید از منافعش بهره ببرند، اما متاسفانه مذاکرات و دیپلماسی آب در ایران بسیار ضعیف و نگران کننده است. در اشعار هر دو شاعر، شادی و غم در این دنیا به هم آمیخته است و معتقدند که انسان هیچ گاه به شادمانی مطلق نخواهد رسید.

همچنین از اشعار آنها برمی آید که شراب در نظر هر دو شاعر خاصیت گوناگونی دارد؛ از جمله برانگیزندة نشاط و شادمانی و اکسیر فراموشی و دوای غم یأس آلود است. جوانی ودوران نشاط و شادمانی آنها به پیری و ضعف بدل می گردد و زندگانی آنان به مرگ منتهی و ناکام و شکسته دل از این دنیا ­رهسپار ­می­گردند. پس از آن، همه سالانه توجه گردشگران زیادی را به خود جلب میکند. درباره تاریخچه پیدایی این دریاچه نقلقولهای متفاوتی وجود دارد اما محتملترین اتفاق این است که احتمالا دریاچه اوان در حدود ۵۰۰ سال پیش بر اثر لغزش به وجود آمده که البته در حال حاضر این لغزش غیرفعال است.

البته با شروع پیک جدید کرونا و آمار مرگ و میر بالای آن، در حال حاضر تمامی مجموعه ارم تعطیل هستند و امکان دارد در ادامه، قسمتهای محدودی از آن دوباره فعالیت خود را از سر گیرند. این روستا یکی از بزرگترین روستاهای سرخس است که در مسیر قناتهای زیرزمینی قرار دارد. شگفتا که این آتش زرق در دفتر نمیگیرد! علت این نامگذاری، سکونت طولانی مدت ترکها در ساحل آن بوده که است.

حرارت گاهی در کف دریاچهها به کمتر از 4 درجه سانتیگراد نیز میرسد چون نور خورشید در چند متر اول کاملا جذب میگردد. در برخی از این ابیات مصراع اول بر یک وزن است و مصراع دوم بر وزنی دیگر، که با هیچ اختیار شاعری این تفاوت را نمی توان توجیه کرد. بیشتر بحرهای عروضی، در دیوان رودکی به کار رفته است، بجز بحرهای جدید، طویل، مدید، مشاکل، مقتضب، وافر، متدارک و بسیط، که چهار بحر اول بندرت در زبان فارسی به کار رفته است.

ب – سال “سال آب” مدتی است از اول اکتبر الی ختم سپتامبر سال مابعد. 1- هر دو شاعر از نبوغ فکری و استعداد خدادادی­ برخوردار بودند. «این نوع دقت در جریان بی وقفه استحالة اجساد و ذرات و پی­گیری­ آن نیز ­نمودار نگرشی حکیمانه و ژرف ­بین است »(یوسفی،1377: 119) که در اشعار هر دو شاعر نیز موج میزند و گاه نیز نمایانگر یأس افراد و نومیدی ایشان از روزگار نامساعد و عدم کامیابی در دستیابی به تجربههای ژرف عرفانی نه یأسسوز و ظلمت شکناند.

رودکی و خیام در نکوهش پیشویان مرائیِ جلوه فروش، تنها نیستند، بلکه جماعتی از شاعران با آنها هم آوازند که خلوص و یکرنگی را به دورنگی دغل کاران فریبکار ترجیح میدهند و صفا، مستی و یکرنگی را از ریب و ریای متظاهران هشیار برتر میشمارند و رسوایی میخوارگی را به ناموس و شهرت دروغین خودپرستان ترجیح میدهند. همانهایی که «رقم مغلطه بر دفتر و دانش میزنند» و «صراحی میکشند پنهان و مردم دفتر انگارند» و با «شاهدان شهر بر سر منبر ناز و کرشمه می­کنند» گندم نمایانِ جو فروشی که با وجود ناآگاهی و بی دانشی مدعی آن هستند، و­اعظان غیر متّعظی که خود پند ­ناگرفته به دیگران پند می­دهند و به جای اصلاح خود به اصلاح دیگران ­بر می خیزند، جلوه فروشانی که ذرّه ای از آنچه می نمایند، حقیقت نداشته، بلکه جهانی را با دروغ و تزویر خود به گمراهی می­کشند و شرمشان از پشمینة آلودة خویش نیست.

خیام و رودکی طبیعت را بشدت حس می کنند و به انسان، طبیعت، آزادگی و زندگی عشق می­ورزند و بسیار خوب توانسته اند از جلوه های گوناگون و رنگارنگ ­طبیعت در بیان افکار و اندیشه های خود بهره گیرند؛ چنانکه شعر آنها هر خواننده یا شنوندهای را مجذوب خود میکند. مقایسه­ای میان شعر رودکی و شعر شاعران قبل از او و چند شاعر بزرگ بعد از او بخوبی نشان میدهد که نه تنها رودکی وزنهای کمتری را در اشعار خود استفاده نکرده است، بلکه در بیشتر موارد بر سرآمدترین شاعران بعد از خود از لحاظ استفاده از وزنهای شعر فارسی رجحان و برتری دارد.

با توجه به اینکه قسمت اعظمی از اشعار رودکی از میان رفته است و در دسترس ما نیست، بدیهی است که اگر تمام اشعار او را در اختیار داشتیم، برتری او بر دیگر شاعران از لحاظ میزان کاربرد اوزان عروضی هر چه بیشتر آشکار می­شد. آشنایی رودکی با موسیقی و شعر خوانی وی همراه با نواختن چنگ و رود، نقش فراوانی در روانی و برتری موسیقایی اشعارش نسبت به شعرای همعصر او دارد. سرطانهای سمت راست با توده در سمت راست، کمخونی فقر آهن، ناراحتی بعد از غذاخوردن و مدفوع مثبت از نظر هم تظاهر میکنند. قرار می گیرد، تنها شعرای بزرگی همچون خاقانی با چهارده بحر، مجیر بیلقانی دوازده بحر، ناصرخسرو و عطار هر کدام یازده بحر، در این زمینه از رودکی پیشی گرفتهاند.

همچنین اگر به جنگل نوردی علاقه داشته باشید میتوانید این مسیر را پیاده طی کنید و غرق در زیبایی طبیعت اطرافتان شوید و روحی تازه کنید. خیام نیز در نوروزنامه فصلی را به زیبایی و جمال و روی خوب اختصاص داده است؛ همان زیبایی که در ترانه های او نیز چشمگیر است. یکی از عوامل مؤثر در زیبایی اشعار رودکی توجه وی به موسیقی شعر است. بعلاوه، در توصیف باده چنان مبالغه میکند که اگر سرشکی از آن به دریای نیل چکد، «صد سال مست باشد از بوی او نهنگ » و اگر آهویی در دشت قطره ای ازآن بخورد «غرنده شیر گردد ونیندیشد از پلنگ ».

به گفته ظهرابی، اداره کل حفاظت محیط زیست، برنامههایی مانند لایروبی کانالها و آبراهههای ورودی به دریاچه، اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز جهت جلوگیری از ورود رسوب به دریاچه، برنامههای آموزشی و تنویر افکار عمومی، اجرای طرح پایلوت کشاورزی پایدار در روستاها وجلوگیری از تغییر کاربری اراضی پیرامون دریاچه انجام داده است. شکل گیری این تفکر در فرهنگ و جامعة ایرانی، حتی از زمان «اردشیر» در وجود خود شاه تجلی کرده است. شاید برخی از این موارد که از نظر ما گاه لغزش نامیده می­شود، مربوط به تفاوت تلفظ واژگان در زمان رودکی و دورة وی یا سهوهای کاتبان و نسخه­ ­نویسان بوده است.

کاروانسرای موجود در این محوطه باستانی نیز از دوران حکومت صفویان به شکل چهار ایوانی و قرینه سازی کامل به یادگار مانده است. دریای خزر، ورکانه، گرگان و دریای کاسپین نام­ های این دریاچه هستند؛ نام­ های دریای گرگان و ورکانه در دوران هخامنشیان و اشکانیان مرسوم بوده است. نیز، در کنار دانش و ادب و اندیشه، هنرها و شایستگیهایی دیگر را که جوانان را میزیبید و به کار میآمد، میآموخت و میورزید. این شهرک به واسطه نوع امکاناتی که دارد گزینه خوبی برای سرمایه گذاری محسوب میشود. گزارش امروز عصر شهروند، شما را با این شهر و ظرفیت ها و خدمات حال و فرصت های سرمایه گذاری آینده اش آشنا می کند.

به گزارش پنجشنبه ایرنا، بیژن جهان پناه در جلسه مشکلات طرح آب های مرزی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی منطقه آزاد ارس افزود: ز این رو سعی برآن است که به بررسی نقش و اهمیت آب و رودخانه های مرزی در تامین امنیت مناطق مرزی پرداخته شود. خیلی از مردم در مقابل تغییر مقاومت می­ کنن. دوستش خوشحال شد و پنداشت که بازرگان قانع گشته و دل از آهن برداشته و داستانش را باور کرده است. مشاهده تغییر و تحول بی نهایت و بی­پایان و دگرگونیهای همیشگی ­در جهان برای هر دو شاعر وسیله ای است برای درک ­حضور دایمی مرگ و اندر یافت اینکه همان گونه که عناصر طبیعی دگرگون میشود، ­مقام و ­زندگی این جهانی نیز زایل شدنی است و بیان اینکه انسان ضعیف ­که از خاک برانگیخته شده و دوباره خاک خواهد شد، ­درحقیقت موجودی است حقیر و زبون واسیر جبر زمان و اینکه آیا این جسم فرسوده مجدداً زنده واحیا خواهد شد ؟

دیدگاهتان را بنویسید