بنبست (داستان کوتاه) – ویکینبشته

شهر کرج به عنوان یکی از شهرهایی است که همواره مورد توجه افراد به خصوص مهاجران برای کار و زندگی بوده و هست. سفر با هواپیما بهترین، راحتترین و در عین حال گرانترین روش برای جابهجایی محسوب میشود؛ به طور مثال اگر از شهرهای جنوبی قصد رفتن به شهر تبریز دارید، در صورت استفاده از مسیر زمینی چندین شبانه روز در راه خواهید بود که این مسئله ممکن است برای برخی از مسافران چندان خوشایند نباشد، ولی به وسیله هواپیما بدون خستگی در کمترین زمان به مقصد میرسید.

انقلاب مشروطه ایران از تبریز سرچشمه گرفت و در زمان سلطنت محمدعلی شاه از سلسله قاجار (1925 – 1725) به اوج رسید. ۲۶۲٫۷ کیلوگرم UF6 غنیشده تا غنای ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵ (۴۹٫۲ کیلوگرم بیشتر از زمان گزارش پیشین مدیرکل) را به فرایند تبدیل در کارخانه تولید صفحه سوخت تزریق کرده و ۱۲۰٫۶ کیلوگرم اورانیوم به شکل U3O8 تولید کرده است. ساختار اداری ایران در تهران متمرکز شده و به 22 منطقه، 134 ناحیه (شامل ری و تجریش ) و 370 محله تقسیم شده است. از یک طرف مفتش تحدید تریاک از مرکز رسیده بود و از طرف دیگر کمیسیونهای اداری مانع شد که شریف ظهر بخانه برود.

فصل چهارم – عمران ناحیهای و قطبهای عمرانی – هزینه اجرای طرحهای عمرانی ناحیهای در برنامه بخشهای مربوط (کشاورزی، آبیاری، صنایع، ارتباطات و غیره) منظور گردیدهاست و علاوه برآن جهت تأمین هزینههای اداری و تشکیلاتی و به منظور انجام مطالعات ضروری اعتبار مورد نیاز عمران ناحیهای به میزان ۳،۶ میلیارد ریال پیشبینیگردیدهاست. در برنامه چهارم علاوه بر ادامه عملیات در مناطق جیرفت، میناب، کهکیلویه، گرگان، مغان، قزوین، منطقه دز، منطقه سفید رود که قبلاً انتخاب شده، عمران ناحیهای به نواحی جدیدی از قبیل رضاییه و مهاباد، اراک، سد شاه عباس کبیر (زاینده رود)، سد داریوش کبیر (درودزن فارس) کازرون و خرامه، داراب، بمپور و سراوان، مریوان و سردشت، کرمانشاهان، همدان، سرخس و دره گز، مازندران، گرمسار ورامین، حومه مشهد و اسفراین، حوزه تربتجام، زنجان، خمسه، کرج و شهریار و مناطقی که پس از مطالعه حائز اهمیت تشخیص داده شوند به ترتیب اولویت گسترش داده خواهد شد.

از ۴۸۰ میلیارد ریال هزینههای عمرانی برنامه چهارم که در بودجه سازمان برنامه منظور گردیده در حدود ۶۴،۹ میلیارد ریال هزینههای مستمر مربوط به برنامه چهارم و ۴۱۵،۱ میلیارد ریال هزینه سرمایهگذاری ثابت میباشد که ۳۸۰،۲ میلیارد ریال از مبلغ اخیر توسط بخش عمومی و ۳۴،۹ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی سرمایهگذاری خواهد شد. ولی محسن بحرف او گوش نداد – محسن بخودش مغرور بود با وجود ترس و دلهرهای که در قیافهاش دیده میشد، سماجت ورزید و شریف را مسخره کرد که از آب میترسد و بعد با حرکت بیاعتنا و مرددی داخل آب شد. عکس آخری که در مازندران با محسن برداشته بود.

» با دست لرزان آلبوم عکس را که یگانه نمایندهٔ تحولات مرتب و مطمئن قیافهٔ او بود برداشت. رنگ عکس پریده بود. در یک دکان بزازی یک خانوادهٔ دهقانی برای دخترشان که در همان کنار ایستاده بود و دخالت نمیکرد، جهیز تهیه میکردند. از احمد ضیائی معاون خودم خواهش کردم که این نامه را مطالعه بکند و همان آن کارهای دیگرش را تعطیل بکند و به همراه یک نفر بازرس گمرک بروند و اول مطمئن بشوند که این شخص وجود دارد و اگر وجود دارد پس از به سراغ انباری که نشانیاش را داده بروند و اگر در آنجا چنین فیبری وجود دارد تمام آنها را توقیف بکنند.

رئیس- جلسه رسمی است صحبتهای قبل از دستور شروع میشود و چون دستور جلسه امروز مختصر است و به علت اینکه هنوز صورت آقایان اعضای شورای نگهبان واصل نشده است و فرضت زیادی داریم بنابراین با تقاضاهای مکرری که شده است پنج نفر بعنوان نطق قبل از دستور صحبت خواهند کرد خواهش میکنم بترتیب نوبت بفرمائید . البته آقایان محترم توجه دارند که دربعضی خالصجات مانند کرج اشخاصی درزمینهای دولت درختکاری وساختمانهایی کردهاند وضعیت این اعیانی غیرازاعیانی باغات وساختمانهای رعیتی دهات دور افتاده خالصهاست وبهای عرصه اعیانی واقع درخالصجاتی مثل کرج وامین آباد وامثال آنها غیر از املاک خالصه دوردست میباشد – دراین ماده معلوم نشدهاست قیمت این عرصه چگونه تعیین خواهد شد وتصریح نشدهاست چه کسانی اینکارراخواهند کرد آنچه بنظر میآید همان کمیسیون کذایی که دراین لایحه پیش بینی شده که حلال مشکلات ومنبع فیض وکرم باید نامش نهاد مأمور تعیین بهای عرصه اعیانیهای کرج وامین آباد وغیره واجراء کننده ماده ۶ و فروشنده تمام املاک خالصه خواهد بود، من از آقایان انصاف میخواهم یکنفر از اهالی یک دهی که نامش رامطلع ویا متخصص کشاورزی میگذاریم بایک مردی که مهندس نقشه بردارش میخوانیم یافلان کارمند دون رتبه ثبت که دردهات دوردست انجام وظیفه مینماید یایکنفر نماینده بانک کشاورزی که ابداً از خالصجات اطلاعی نداردومعلوم نیست سابقه اش چیست آیا یک چنین افرادی صلاحیت دارند بروند مثلاً کرج ویا امین آباد وامثال آنها وبهای عرصه باغها یاساختمانهایی راکه متنفذین تهران یامحل درملک خالصه احداث کردهاند تعیین نمایند وبا املاک مهم دیگر دولت رابفروشند ویا اینگونه مالکین اعیانی درباب بهای عرصه وطرز پرداخت آن گفتگو ودراین مسائل با آنها توافق نمایند.

نایب رئیس – درصورت جلسهای که صبح توزیع شده و مربوط است بجلسه یکشنبه ۵ مردادماه آقایان نظری دارند؟ نماهای مختلف نقشه تهران که دراین صفحه وجود دارند براساس آپدیتهای گوگل و بروز میشوند. بعد به عکسهائی که در ولایات مختلف با اعضای ادارات و یا اشخاص دیگر برداشته بود دقت کرد. اگرچه شریف جداً با اینکار مخالفت کرد، زیرا آب دریا بطور غیر عادی در کش و قوس بود! شریف هنوز خوب بخاطر داشت: یکروز که هوا گرفته و خفه و دریا منقلب بود، محسن بعادت معمول لخت شد و در آب رفت. محسن که علاقه و شوق زیادی بشنا داشت کنار دریا محل دنجی را برای شنا و آبتنی انتخاب کرده بود.

هوا گرم بود، محسن که علاقهٔ مخصوصی بشنا داشت، دم استخر بهجتآباد لخت شد تا آبتنی بکند. احساس دردناک و خشنی بود، بطوریکه نفسش پس رفت – یک رشته عدم موفقیت، دوندگیهای بیهوده و عشقهای ناکام جلو او مجسم شد. انصاری – بنابراین در پایان عرایضم عرض می کنم که مجلس از پاسداران ، از انجمن اسلامی و از کمیته ها نهایت تقدیر را دارد و از استاندار خوزستان هم سپاسگزاری می کنم بخاطر قاطعیت انقلابی که در این عمل بخرج داد و از دولت می خواهیم که در قبال این مساله با قاطعیت رفتار کند و من شخصا پیشنهاد می کنم که نماینده محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی جناب آقای خلخالی را مسوول پی گیری این توطئه بکنند ( تکبیر نمایندگان ) و ان شاء الله مسوولین وزارتخانه ها خوشحال نشوند که یک جوی بوجود آمده است که پیام قبلی امام منتفی شده است خیر این مساله بر ضرورت پاکسازی ادارات تاکید می کند باید هر چه زودتر آن پیام امام هم عملی بشود والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .

در این بازار تعدادی کاروانسرا، مسجد و مدرسه با نمای آجری و گنبدهای زیبا ساخته شده که نظر هر گردشگری را به خود جذب میکند. هنگام مراجعت، شریف برای اینکه دل محسن را بدست آورده باشد، ساعت «مکب» طلائی که پدرش باو داده بود و چندینبار محسن با اشتیاق و کنجکاوی بچه گانهای آن را برانداز کرده بود، درآورد به محسن بخشید. همان روز در بین راه محسن از روی بیمیلی برای شریف گفت که پدرش خیال دارد باو زن بدهد. دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و همچنین لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه. شورای امنیت همچنین این کشورها را ملزم می کند در مراحل بعدی گزارشی کتبی به “کمیته ” ارایه کنند که دربردارنده جزئیات مربوط به بازرسی، توقیف و انهدام کالاها و جزئیات دیگر از انتقال آنها باشد.

اگرچه چند بار دیگر هم محسن با شریف به استخر بهجتآباد آمد و شنا کرد، اما مانعی در دوستی آنها تولید گردیده بود، فاصلهای بین آنها پیدا شده بود. گویا فقط محسن بود که بنظر میآمد با صمیمیت و یگانگی مخصوصی باو اظهار دوستی مینمود – مثل اینکه ملتفت زشتی ظاهری او نبود، یا بروی خودش نمیآورد و یا اصلا شیفتهٔ صفات اخلاقی و نکات روحی او شده بود. وبهمین دلیل است اگر یک فقیری، اگر یک بیچاره بدبختی برای حق خودش قیام بکند بجای جواب منطقی باو گلوله گرم میدهند ای پنج نفر یا سه نفر یا دوازده نفر.

دیدگاهتان را بنویسید