رویدادهای تاریخی پس از امضای معاهده آب رود هلمند – روزنامه ۸صبح

لشکریانش که دلتنگ بخارا شده بودند به رودکی گفتند اگر هنری بورزد و شاه را به بازگشت به بخارا ترغیب کند پنجاه هزار درم به او پاداش می دهند. این منظومه مجموعه ای از افسانه ها و حکایتهای هندی از زبان حیوانات فابل است که تنها 129 بیت آن باقی مانده است و در بحر رمل مسدس مقصور سرود شده است؛ مثنویهای دیگری در بحرهای متقارب، خفیف، هزج مسدس و سریع به رودکی نسبت می دهند که بیتهایی پراکنده از آنها به یادگار مانده است. از این مثنوی تنها سه بیت باقی مانده است که به وزن، مفعول مفاعلن فعولن می باشد.

تأثیر این تحول، نه تنها در آن دوره که در دوران پس از آن نیز پیدا است. در زمان شوروی به دستور مقامات و سردمداران به “لینینآباد” تغییر نام داد و سال تأسیس این شهر را که در کنار “سیحون” یا “سیر دریا” قرار گرفته، 1936 میباشد در حالی که به نوشته مورخین این شهر تاریخ بیش از 2500 سال دارد و مساحت خجند 2852 هکتار و جمعیت آن نزدیک به 2 میلیون نفر میباشد که اکثر مردم آن “تاجیک” هستند.

بی خود اب رو بستید،،رود مال خداست و به هر جا سرازیر شود مردم اجازه استفاده دارند وقتی اب را می بندید انها نیز چاه عمیق می کنند.. اول اینکه این افغانستان است که به پیمان های ابی و قوانین ابی بین المللی همیشه بی اعتنایی کرده و هرگاه خواسته اب را بسته دوم اینکه درمورد حفر چاه هیچ قانون بین المللی وجود ندارد و به شما مربوط نیست که ما ،ر ایران چاه حفر میکنیم یا خیر ، از فردا برای حفر چاه در خاک خودمان هم باید نظر شمارا جلب کنیم؟

از کودکی و چگونگی تحصیل او آگاهی چندانی به دست نیست. تعداد شعرهای رودکی را از صدهزار تا یک میلیون بیت دانسته اند؛ آنچه اکنون مانده، بیش از 1000 بیت نیست که مجموعه ای از قصیده، مثنوی،قطعه و رباعی را در بر می گیرد. از آنجا که اشعارش در دوبیت بودند به دوبیتی یا رباعی معروف می شوند بنابراین رودکی را مبتکر قالب رباعی دانسته اند. دریای فراه رود، رود خسپاس، رود اناردره و هاروت رود از منابعی است که سرسبزی و شادابی این ولایت را مربوط به آنها دانسته اند.

دریای عمان بخشی از آب های اقیانوس هند است که با تنگۀ مهم هرمز از خلیج فارس جدا می شود. سطح دریای خزر پائینتر از سطح دریاهای آزاد است و اکنون (ابتدای سده بیستویکم) ۲۶٬۵ تا ۲۸ متر پایینتر از سطح دریا است. منطقه “میناق” با اینکه روزگاری یک شهر مهم دریایی به شمار میآمد اما اکنون دهها کیلومتر از ساحل دریاچه آرال شاهد تاثیر هزینه یک فاجعه زیست محیطی انسانساخت در این منطقه است. اکنون دو سال است که زیر درمان روانکاوی قرار دارد. در زمان سلطنت رضاشاه پهلوی ، هنگامی که دو کشور برای نزدیک شدن به یکدیگر گام برمی داشتند ، آنها مذاکرات در مورد اختلافات مرزی و مرز هیرمند را در سال ۱۹۳۲ آغاز کردند ، که اختلافات مرزی را در سال ۱۹۳۵حل و فصل کرد ، و در 6 بهمن (دلو)۱۹۳۸ یکی شد اعلامیه بین آنها امضا شد.

دریاچه ها در ناحیه هایی که قبلاً یخچالی بوده اند، درامتداد رودخانه های آرام، و در زمین های پست نزدیک دریا فراوان اند. از بیتها، قطعه ها، قصیده ها و غزلهای اندکی که از رودکی به یادگار مانده، می توان به نیکی دریافت که او در همه فنون شعر استاد بوده است. اگر چه سرودههای وی در دایره ادبیات غنایی و بعضاً تعلیمی جای میگیرد، اما از داستانها و موضوعات حماسی، به خوبی آگاهی داشته و با استادی تمام توانسته این مسئله را در شعر خود بازتاب دهد. این شاعر بزرگ ایرانی در طول زندگی ارزشمندش آثار فراوانی از خود بر جای گذاشت.

با دقت در اشعار مولوی در می یابیم او از جمله شاعرانی بوده که از قرآن کریم و احادیث نبوی در اشعار خود بهره مند شده و چنین مفاهیم ارزشمندی را در جای جای سروده های خود گنجانده است. رودکی، نیز شعرش را با ساز می خواند به همین دلیل عده ای می گویند چون رودکی (رود) می نواخت به او رودکی می گفتند اما اگر چنین بود باید به او رودی می گفتند نه رودکی.

برای یافتن «مساکن قدیم» در آنجا، حفاریهای بسیار عمیقی باید صورت پذیرد که با توجه به قرار داشتن آنها در زیر واحههای مشروب، این کار به سختی سامان مییابد. رودکی در دربار امیر نصر سامانی بسیار محبوب شد و ثروت بسیاری به دست آورد، با این حال در سالهای پایانی عمر مورد بیمهری امرا قرار گرفت. وی در دربار امیر نصر سامانی بسیار محبوب شد و ثروت بسیاری به دست آورد، با این حال در سالهای پایانی عمر مورد بیمهری امرا قرار گرفته بود. رودکی در آن زمان به علت نزدیکی به شاه مال و ثروت زیادی اندوخته و پاداش زیادی دریافت نموده بود.

از این ابیات به نیکی برمیآید که غرض از سِنبار، همان رود سنبار است، که از آب آن خندق گرد سپاه را پر کرده بودهاند. رودکی شعر پر آوازه « بوی جوی مولیان آید همی ـ یاد یار مهربان آید همی » را سرود و با کلام شیوای خود شاه را باز گرداند. رفته رفته آوازه رودکی به دربار سامانیانرسید و نصربن احمد سامانی (۳۰۱ ـ ۳۳۱ ق) او را به دربارفرا خواند.

که از مستحدثات روسیه است بنا شده، به کاروانسرای نزول نموده شد. از متصرفات چنگيزخان، ماوراءالنهر سهم جغتاى و خوارزم و دشت قبچاق نصيب جوچى شد. از آثار او بر می آید که به مذهب اسماعیلی گرایش داشته است، این جانب داری از قرمطیان و بی اعتنایی به مذهب رایج زمان سبب شد که او را کور کنند. این مراسم با حضور و سخنرانی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد وسام المرتضی وزیر فرهنگ لبنان همراه بود. از آثار او بر می آید که به مذهب اسماعیلی گرایش داشته است؛ شاید یکی از علتهای کور شدن او در روزگار پیری، همین باشد.

دانشمندان برجسته ای مانند محمد زکریای رازی (۳۱۳ ق) ابونصر فارابی (۳۳۹)، ابوریحان بیرونی، ابوعلی سین و بسیاری از شاعران بزرگ مانند فردوسی (۴۱۰/۴۱۶ ق) در این روزگار یا متأثر از آن برآمده اند. جمله های کوتاه، فعلهای ساده، تکرار فعلها و برخی از اجزای جمله مانند زبان محاوره در شعر او پیداست. رودکی در سرودن انواع قالب شعر مانند:قصیده، رباعی، مثنوی، قطعه و غزل مهارت داشته است اما در قصیده سرایی پیشرو دیگران بود و نخستین شاعر از اسلام است که قصیده ی عالی و محکم ساخته است و از قصائد باقی مانده او مانند مادرمی معلوم می گردد که رودکی ساختار قصیده را به کاملترین شکل سنتی خود رسانده است.

گونه های جانوری ای مانند بز، قوچ و یا آهو را می توان در این منطقه یافت. غزل نیز یکی دیگر از قالب های شعری به کار رفته توسط رودکی می باشد. هر دو شان واژه افغان بکار برده ولى هردو شان کشور به نام افغانستان نمي شناختند. هر پديده و بويژه يک رود حرکت و جريان دارد که حرکت رود خانه را با چشم مى بينيم و پوست جلد لمس مى کنيم ولى شوربختانه گردش و چرخش از دهانه رود و ودوباره رفتن به سرچشمه را نمى بينيم. رودان و جغین رودی به نام میناب را شکل میکند که به خلیج فارس در شمال تنگه هرمز فرو میریزند.

دیدگاهتان را بنویسید