زبان فارسی رسمی معمول امروزه

و رجوع به لباب الانساب ص124 شود. و رجوع به تاج العروس و لباب الانساب ص124 شود. و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج 2 و تاج العروس شود. رجوع به سفتن شود. استعاره مصرحه: استعاره ای است که مشبه حذف شده است و به قرینه لفظی مشبه به از آن استنباط می شود. مکینزی کتلاک معلوماتی آثار خطی پشتو از کتابخانهء بریتانیا را که اطلاعاتی در بارهء ۴ جلد دیوان خوشحال داشت، را نیز نشر نمود. منشی امیرحسن خان بن منشی عاشق علیخان مغفور کاکوری(1) از شعرای عهد نصیرالدین حیدرپادشاه و جامع صفات بیشمار و شاگرد رشید غلام مینا ساحر کاکوری بوده است و در نثر و نظم فارسی قویست.

ابواحمدنبهان بن اسحاق بن مقداس بسکاسی بخارایی وی از ربیع بن سلیمان حدیث شنید و بسال 310 ه . پنهان شدن در جایی به قصد اغفال خصم و ناگهان بر وی حمله بردن. بسغو. ظاهراً به محلی اطلاق میشده که عده ای به آنجا کمین میکردند و سپس دسته ای از آنها جدا میشدند و بجنگ خصم میرفتند و با خصم جنگ و گریز می کردند و در حال فریب دشمن دمادم خویش تا بسقو می کشیدند. خصم بی خبر، ناگاه به افراد مقیم در بسقو برمی خورد و دست و پای خود را گم کرده یا مغلوب میشد یا فرار میکرد.

باسکتبال. مرکب از باسکت بمعنی سبد و زنبیل و بال بمعنی توپ، نوعی بازی است که حریفان باید توپ را با دست در سبد طرف که بر پایه ای به ارتفاع سه متر قرار دارد بیفکنند تا برنده شوند. دهخدا در 9 سالگي پدر را از دست داد و تحت سرپرستي مادر خود قرار گرفت. از آن جهت که با شیوع دین مقدس اسلام، از طریق داعیان و لشکر عرب، علاوه از آیات متبرکهٔ الهی، کلمات، لغات – اصطلاحات و جملات تازی در زبان های مردم قدیم خاک فعلیهٔ افغانستان و تورکستانات داخل گردید .

مثنوی عشقنامه یاحکایت عاشق ناگوری که درسال 607 هجری منظوم شده از افسانه های دلپذیر ومردمی راجستان است. زبان فارسى جزو گروه زبانهاى هند و ایرانى است كه به نوبه خود، خانواده مهمی از زبانهاى هند واروپایی است. برعلاوهء دیوان خوشحال در حال کنونی اکثر آثار وی چاپ شده اند که از آنجمله از داستان منظوم وی دربارهء آداب معاشرت بنام «فضل نامه» ، اثر آموزشی- تربیتی «دستارنامه» ، مجموعه شعری پیرامون توصیه های طب مردمی«طبیب نامه» ، مجموعیه رباعیات ، داستان منظوم تاریخی- اتنوگرافیکی «سوات نامه» ، اثر منظوم در مورد استفاده از پرنده های صیاد «بازنامه» و مجموعه اشعاردوران اسارت در هند «فراق نامه» میتوان نام برد.

ضمناً همانگونه که پهلوی و پهله که همان پارت است به معنی مطلق شهر نیز درآمده است، ماه نیز که همان ماد است معنی مطلق شهر گرفته است و ماه نهاوند یعنی شهر نهاوند. کوره ای است در سرزمین ارّان که شهر مهم آن نشوی است(1) که همان «نقجوان یا نخجوان». پاسخ: بلی در ولسوالی پغمان قریه و دره بنام پشه یی موجود است و میشناسم از پشه یی های که با آنها در تماس و ارتباط هستند. منسوب به بسکاس از قرای بخارا. قریه ای است از قرای بخارا.

بنقل ابن حوقل نام منطقهء ترک نشین در جنوب خاوری چاچ و نام دیگرش خرلخ باشد که رودخانه ترک که امروز به رودخانهء چرچک موسوم است از آنجا برمیخیزد. که دارا ز فرزند من کرد بس.فردوسی. مرد باز دعا کرد و هر سه دعای او بشومی آن زن بباد رفت و از اینجاست که گویند: اشأم من البسوس. حالتی که گربه و یوز و امثال آن بخود گیرند پیش از حمله بشکاری و آن گرد کردن تن و دوختن چشم به صید باشد. پیش آرم، مسیلمه اجابت کرد. بالاخره میهن پرستان ایتالیا در 1921م. نهضتی تشکیل دادند که منجر به پیدایش فاشیسم گردید و رهبر آن بنیتو موسولینی گردید وی خدمات قابل ملاحظه به ایتالیا کرد.

فتیله ای که زنان بجهت رشتن پیچیده باشند. پنبهء پیچیده و فتیله کرده جهت رشتن. فتیله ای که زنان از پنبه پیچند برای رشتن. طرح تمدن پارسی نه بر اساس ایجاد تضاد در درون جامعهی اسلامی که بر اساس اشتراک فرهنگی مجموعه انسانهایی است که مهمترین خدمت فرهنگی را در قالب همین فرهنگ به اسلام انجام داده است. وحدت و هماهنگی تمدن و فرهنگ پارسی به این معنا است که کسی که به این زبان سخن میگوید در این حوزه داخل است. 1) یکی از بزرگان و محافظان شهربراز، هنگام بیماری، که به دستور بوران دختر کسری اپرویز بر وی گماشته شده بود.

وی مردی ادیب و فاضل بود و به خراسان و عراق و حجاز سفر کرد و حدیث شنید. تصادفاً یا بواسطه ٔ بعضی اسباب و علل فارسی دری این سمت را حاصل کرد. اگر هموطنی در نشريه های خارج کشور ادعا ميکند که مردم افغانستان به منظور برپايی « روند موفقانهً نظام سازی » بايد دری را منحيث يگانه زبان سرتاسری برگزيننند ، بايد به اين سوال هم پاسخ بدهد ، که اين طرح او با تصميم عجولانهً دولت در سال ( 1936 ) که پشتو را به حيث يگانه لسان رسمی افغانستان معرفی کرد ، ( 25 ) چه فرقی دارد؟

اما در مورد خصوصیات زبان دری و سیر تحول و تکامل آن قدیمترین آثاری که از فارسی دری مانده است ، گذشته از کلمات و عبارتهای کوتاه و بعضی مصراعها و بیتها که در تواریخ عربی و آثار فارسی ادوار بعد ثبت شده از میانه ٔ قرن چهارم هجری است . تا 50 سال قبل هم نام زبان ما فارسی بود و در مکاتب کتاب “فارسی” تدریس میشد که تا هنوز بعضی ها آن کتاب های فارسی را در خانه دارند. زمینی که در آن اکلیل الملک کشته و برداشته باشند پس از آن هرچه در آن بکارند نیکوتر باشد.

مالایی، از فارسی«بازار». بازار عمومی در اندونزی. دیکشنری لانگمن حاوی ۲۳۰۰۰۰ لغت و عبارت، ۱۶۵۰۰۰ مثال برای لغات، بیشتر از ۱۸۰۰۰ مترادف و متضاد، ۳۰۰ لغت پراستفاده در انگلیسی، تلفظ بریتانیایی و آمریکایی لغات با صدای انسانی، تعریف ۲۰۰۰ لغت عمومی است. موضعی خوش و فراخ بوم و بسیارنعمت از بهر ایشان اختیار کرده ام. آن حضرت بقصد اینکه ایشان را بکمین گاه دلیران کشاند و آن صید خون گرفته را بسر تیر رساند جنگی بگریز آغاز نموده کمیت برق تک را بسمت بسقو گرم عنان و یکران گران رکاب را تا ظاهر قلعهء قازما سبک جولان ساختند. بزرگترین مزیت تک تاز نسبت به سایر رقبا، بروز رسانی مرتب آن و دامنه عظیم لغات و معانی آن است.

دیدگاهتان را بنویسید