مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۱ – ویکینبشته

شاید برای بسیاری از افراد جاذبه های گردشگری، خوردنی ها، سوغاتی ها و محل های اقامتی کرج نا آشنا باشند و دوست داشته باشند تا بدانند که این شهر چگونه است تا در سفر خود بتوانند بهترین خاطرات را داشته باشند. برخی از هتل های تبریز همچون هتل کایا از جمله هتل های زیر مجموعه شرکت زنجیره ای کایا در ترکیه است که با پرشین هتل میتوانید رزرو خود را انجام دهید. من از نکتهای که استفاده کردم ارتباط خصوصیای بود که با رئیس شرکت گاز دوفرانس فرانسه داشتم، بهمین دلیل هم در هنگام رفتن به مسکو این شخص را مطلع کردم و گفتم که مایل هستم چند ساعتی او را ببینم و او هم بسیار لطف کرد و بعد از ظهر خودش را بکلی برای من در پاریس خالی گذاشت و خودش با دو نفر از کارشناسانش تقریباً تمام مسائل محرمانه خرید و فروش گازی که در منطقه اروپای غربی داشتند به من گفت و این خدمت بسیار بزرگی برای من بود چون علیرغم تمام مطالعاتی که در تهران کرده بودیم علیرغم اینکه چند نفر کارشناس بسیار خوب همراه من بودند ولی اطلاع دقیقی ما از معاملههای محرمانه گاز در اروپای غربی نداشتیم و رئیس گاز دو فرانس تمام این اطلاعات را در اختیار من گذاشت.

لفظ قلم حرف میزد و شاید به همین دلیل بود که وقتی رییس فرهنگ رفت و تشریفات را با خودش برد از طرف همکارانش تبریک ورود گفت و اشاره کرد به اینکه «انشاء الله زیر سایهٔ سرکار سال دیگر کلاسهای دبیرستان را هم خواهیم داشت.» پیدا بود که این هیکل کم کم دارد از سر دبستان زیادی میکند. ولى با شرافت نابود شدند و زنده و جاوید ماندند. هر مملکتى هر ملتى مطابق توانایى خودش از خودش دفاع میکند (صحیح است) تا آخرین لحظه توانایى خودش از خودش دفاع میکند (صحیح است) اگر ما توانستیم در دفاع مهاجم را بیرون راندیم که چه بهتر، اگر یک سال مقاومت کردیم و شکست خوردیم، اگر ده روز مقاومت کردیم و شکست خوردیم، اقلاً در دنیا سربلندیم میگوییم مقاومت کردیم، ولى شکست خوردیم ولى چطور ممکن است این فکر در نظر بیاید که ممکن است ما مقاومت نکنیم.

براى این که فردا هر تصمیم درستى که گرفت توى سرش میزنند نگویید که چرا دادگسترى ما تصمیم نمیگیرد بگویید چرا قاضىهاى ما نمیتوانند عمل بکنند حقاً و انصافاً نمیتوانند عمل بکنند آنجایی که قاضى امنیت ندارد آنجایی که افسر شهربانى امنیت ندارد آنجایی که کارمندان دولت امنیت ندارد کارمند درست نمىتواند وجود داشته باشد آقا کارمند درست نمىتواند تصمیم بگیرد نخواهید از مردم آن چیزى را که در طبیعتشان نیست امنیت را برقرار کنید ثبات به مردم بدهید ثبات به کارمندان بدهید نشان بدهید آن کسى که خدمت میکند پیشرفت خواهد کرد آن کسی که خدمت نمیکند برکنار خواهد رفت آن وقت مىبینید که قسمت عمده این مشکلات ما برطرف خواهد شد در هر صورت کابینه ما یک کابینه خیلى خیلى جوانى است البته استثنا میکنم جناب آقاى لطفى و جناب آقاى کاظمى را ولى اکثر اعضاى کابینه جوانند (نریمان – آنها هم روحشان جوان است) و راه اصلاح مملکت هم همین است مردان جوان باید سر کار بیایند یک عدهاى که پنجاه سال است بر مملکت ما حکومت کردهاند و همه حکومتشان را دیدهایم دیگر بس است دیگر تجربه نمىکنیم این جوانهایی که امروز این افتخار را دارند که در کابینه مصدق که مردم پشتیبانش هستند و از او اصلاحات میخواهند وارد شدهاند آنها شایستگى این کار را حتماً خواهند داشت یک روز آقاى دکتر مشرف نفیسى گله میکرد راجع به برنامه که ما به حدکافى مهندس و کارمند مجرب نداریم بهشان گفتم براى این است که ما هرگز نخواستهایم مهندس و کارمند مجرب داشته باشیم هر بیسر و پایى که شاپو فرنگى داشت آمد به ایران (آقاى دکتر معظمى – مرقوم فرمودهاند که سایر وزرا هم از جوانهاى قدیم هستند) اصلاً هر شاپو به سر فرنگى آمد به ایران با پول ایران با ماشینهاى ایران با وسایل ایران همه را شکست و خورد کرد و یک چیزى یاد گرفت و متخصص شد و رفت پى کارش اما جوانان ایرانى را سر هیچ کارى نگذاشتند آن وقتى هم که گذاشتند با اولین خطا بیرونشان کردند آقا تا مردم خطا نکنند کار یاد نمىگیرند باید به جوانان ایرانى اجازه خطا داد باید تحمل خطاى جوانان را کرد بنده به دکتر مشرف نفیسى گفتم که این بودجهاى که در دست دارید صد میلیونش را براى اشتباه جوانها کنار بگذارید (مهندس حسیبى – بنده هم شش سال قبل همین را به اعلیحضرت همایونى عرض کردم) براى این که هر وقت بخواهید کارمند مجرب داشته باشید کارمند مجرب نخواهید داشت بنده معتقد هستم که بدون ترس بدون هراس به جوانان ایران راه بدهند به جوانان ایران میدان بدهند من در مقابل شما اینجا تعهدى میکنم که صدى هشتاد آنها لایق و توانا خواهند بود بگذارید بیایند شانس خودشان را بیازمایند و به این مملکت بالاخره مردان کارى، مردان دانا بدهند و هر وقت صحبت یک کارى شد نگویند کسى نداریم، آدم نداریم خودمان نخواستهایم که داشته باشیم حالا که یک دولت ملى سر کار است حالا که دولت اصلاحطلب سر کار است باید به جوانان ایران راه بدهند و خود دکتر مصدق این کار را کرده است آقایان همان طوری که دکتر مصدق دست شما را گرفت و بالا آورد شما هم دست دیگران را بگیرید و بالا بیاورید همان طور که به شما اطمینان کردهاند شما هم به جوانتر از خودتان اطمینان پیدا بکنید همان طور که به شما شانس دادهاند شما هم به آنها شانس بدهید بلکه در عرض یکى دو سال این مملکت داراى شخصیتهایى بشود.

کسی بود. فراش مدرسه بود با قیافهٔ دهاتی و ریش نتراشیده و قدی کوتاه و گشاد گشاد راه میرفت و دستهایش را دور ازبدن نگه میداشت. باغ این رستوران با فضای 3000 هزار مترمربعی در منطقه سردرود واقع شده و زیبایی و سرسبزی آن نظر هر شخصی را به خود جلب میکند. رستوران مجموعه نیز نسبتا مدرن و زیباست و کیفیت غذا هم ایده آل می باشد. و ناظم یا کس دیگری هم هست که بکارها برسد و تشکیلاتی وجود دارد که محتاج به دخالت من نباشد.

رعیت سر حاصل حاصلش را میفروشد به این بانک و تمام احتیاجاتش را به قیمت بازار از آنجا میخرد براى این که بیش از صدى چهار یا صدى شش بانکها نفع نمیبرند حالا فرض کنید نفت میخواهد در شهرهاى ما که برق نیست چه برسد به دهات صابون میخواهد چیت میخواهد مایحتاج زندگى میخواهد از این شرکت میخرد و تمام محصولاتش را تخم مرغ جار و مرغ، جوجه، جو،گندم، لوبیا، عدس، ماش را از این چیزها هر چه دارد و محصولات دیگرش را میفروشد و در این کار هم رعیت شرکت کرده است هم جنسش را خوب فروخته است و هم اگر در ظرف سال احتیاج به پول داشته باشد با شرکتى که در این بانکها دارند با صندوقهایى که سازمان برنامه به اسم صندوق تعاون روستایى دارد یا همان صدى شش قرض میگیرد و بعد هم قرض را میدهد دیگر با صدى صد قرض نمیگیرد و با این ترتیب این بیعدالتىهاکه آقاى مهندس زیرکزاده اسم ظلم رویش گذاشتند از بین میرود من فراموش کردم که یک چیزى عرض کنم آن موضوع اراضى مستحدثه است به قدرى مالکین ما من نمیدانم شاید سایر مالکین هم این طور باشند به قدرى ظلم و اجحاف میکنند که حدى خداى هم برایش قائل نشده است اراضى مستحدثه نیمى از ارضى که از آب درمىآید در گیلان ما گرفتار این هستیم براى این که بحر خزر مدتى است پایین میرود و از عمق بحر خزر کاسته شده است در نتیجه سواحل بسیار زیادى در مصب رودخانهها و در اطراف مرداب بندر پهلوى پیدا شده است حالا من روشن میکنم مطلب را جناب آقاى لطفى فرض بفرمایید که اینجا ساحل مرداب بود در دهسال پیش، از دهسال پیش به این طرف فرسخها آب پایین نشسته و زمین پیدا شده و اراضى پیدا شده و این آقاى مالک رفته ثبت داده تا کجا تا مرداب نقشه هم دارد ملکش موجود، حالا فرسنگها زمین پیدا شده اگر رعیتى بخواهد برود آنجا بکارد مانع است هر چه هم بگویى قانون دارد اراضى مستحدثه مال کسى است که برود آباد کند بگذارد چهار تا رعیت که رعیت خودت هم هستند بروند آنجا را آباد کنند یک خورده هم انصاف داشته باشید فایده ندارد حالا ما این گرفتارى را پیدا کردهایم از دهستانهاى اطراف بندر پهلوى دهى هست به نام شیلى سرو سیاه، خامه سر و یک قریهاى هم هست به نام آبکنار.

در زمان جنگ میان ایران و روسیه مصادف با حکومت قاجار، حدفاصل سال 1804 تا 1824 میلادی از ارگ تبریز یک دیوار (قلعه) نظامی ساخته شد. در یک دقیقه همهٔ درد دلهایش را کرد و التماس دعاهایش که تمام شد فرستادمش برایم چای درست کند و بیاورد. درست مثل اطاقی در بسته که بخاریاش را دیروز خاموش کرده باشند. قانون اصلاح مطبوعات را هم انتظار داریم که به زودى بیاید خیلى معذرت میخواهم از آقایان روزنامهنگاران یک عدهاى هستند که فحش خواهر مادر میدهند اگر یک روزى این قانون مطبوعات مطرح شد من مىآورم اینجا که بخوانید و ببینید مىخواهید اسامى این روزنامهها را ببرم شاید خودتان هم میدانید این ادب و امثال آن فحش میدهند به جامعه این روزنامه میرود در منزل بنده برادرم، خواهرم، پسرم، پسر شما پسر او، پسر مردم خواهر مردم دختر مردم مردم اینها را میخوانند اینها را مىبینند این چه رسوایى است؟ وقتى اینجا مىبینند که علناً چیزهایى نوشته است که هر آدم با شرمى شرم دارد که آنها را تکرار کند.

در بحبوحه آن وقتى که ارتش قرمز ایستاده بود و حاکمیت ایران در دست او بود آنجا ایستادیم و مبارزه کردیم با آنها و بعد هم مرا گرفتند و نزدیک بود خود مرا بکشند ولى خدا نخواست و بعد هم تبعید کردند ولى عدهاى هستند که میخواهند از روزنامه ارتزاق بکنند و با فحاشى خودشان را اداره بکنند درآمدشان از این راه است روزنامه یکى از ارکان مشروطیت است و باید مثل مشروطیت وزین باشد باید مثل مشروطیت و ارکان دیگرش آبرومند باشد روزنامه آبروى مملکت است وقتى خارج میبرند میخوانند باید بدانند که ما در یک محیط با آبرو، با حقیقت با عفت زندگى میکنیم امور فرهنگى که چه عرض کنم!

مشاهده کرد. عاقلانه است که زمان های تعیین شده را در مهمانخانه یا ایستگاه راه آهن تبریز و شهر مبداء حضور داشته باشید. معتمددماوندى – بیانات شیوایى که جناب آقاى مهندس زیرکزاده در برنامه دولت به عنوان مخالف مشروط بیان فرمودند مطالب عمدهاى داشت که خود آقایان وزرا باید لطف بفرمایند مخصوصاً در قسمت ارتش آقاى سرلشکر وثوق باید مطالبشان را جواب بفرمایند ولى دوست عزیز من آقاى کریمى یک تذکرى فرمودندکه میخواهم این را به عرض برسانم مرقوم فرمودهاند که در ارتش بیش از سیصد نفر یا چهار صد نفر را درجه ندادهاند و به آنها ظلم کردهاند و بهانهشان هم این بود که یک ماده واحدهاى از مجلس باید بگذرد که اینها هم درجاتشان تأمین بشود و البته مطالبى که جناب آقاى زیرکزاده فرمودند صحیح بود ولى تا معیشت یک عدهاى که خودشان را آماده فداکارى در راه ملت میکنند تأمین نشود نمیشود انتظار فداکارى از آنها داشت در درجه اول باید معیشت افسران را تأمین بفرمایید مخصوصاً افسران جز را که در خارج از مرکز زندگى مىکنند وضعیتشان مرتب نیست و در وضع بسیار سختى زندگى میکنند (نریمان – ما به افسر خارجى احتیاجى نداریم) بله نداریم الان میخواستم همین را عرض کنم یک چیز دیگرى با این که ایشان نظامى بودهاند نفرمودهاند و شاید فراموش کردند مىخواستم عرض بکنم این است که ما را از شر این مستشاران آمریکایى که ما را گرفتار سیاستهایى میکنند نجات بدهید چرا باید در ارتش ما مستشاران آمریکایى باشند و به یک بازوشان شیر و خورشید زده باشند و آن طرف هم آرم آمریکا را بزنند چرا باید اینها بر ما آقایى بکنند حتى یک گروهبانش (یک نفر از نمایندگان – آقاى دماوندى ما در هیچ جا نمىخواهیم خارجى باشد) مخصوصاً در این مورد که بسیار با ما بد تا کردند و قاضى آمریکایى با کمال وقاحت در دادگاه لاهه بر علیه ملت ایران رأى داده است ما باید اینها را جواب کنیم چه لزومى دارد که به دردسر بیفتیم و پى در پى همسایه شمالى به ما اعتراض کند که شما مستشار خارجى دارید.

نائب رئیس – عرض کنم پیشنهادهاى متعددى هست پیشنهاد از آقایان نبوى – بهادرى – ملکمدنى – دکتر ملکى – اخگر و کهبد رسیده و همه دایر بر این است که اگر مجلس شوراى ملى موافقت بفرمایند پس از نطق یک موافق و یک مخالف در همین لحظه رأى به کفایت مذاکرات گرفته شود (صحیح است) اگر آقایان موافقت دارند پیشنهاد اول قرائت بشود. این طرز استدلال جنبه حسابدارى دارد این طرز استدلال یک شاهى دادن یک شاهى گرفتن است که مىگویند که هر عملى که ما مىکنیم باید ببینیم نتیجه چیست؟

بنده یک روحیه عجیب و غریبى را گاهى اوقات مىبینم نمیدانم این روحیه از کجا پیدا شده این استدلال از کجا پیدا شده؟ ارتش ایران از افراد ملت ایران تشکیل شده محیط ایران در افراد ارتش ایران مؤثر است و هر چیزى که در افراد ایرانى ببینید در ارتش ایران صدق میکند و به عکس ولى وضعیتهاى خاصى هم موجود است که من آنها را اشاره میکنم. این بنا با اسم برج میدانک، در میان محلیان به برج تهمینه مشهور شده و با وجود ابهاماتی که در مورد آن وجود دارد، به یکی از جاهای دیدنی کرج تبدیل شده است.

تا اینجا در مورد جاذبه های گردشگری کرج صحبت کردیم که در این میان جای جاذبههای فرهنگی و ادبی خالی مانده بود؛ که با خانه شاعر معاصر ایران احمد شاملو تکمیل میشود. این مدرسه موجب شد که پزشکان، ریاضیدانان، وکیل، وزیر، نویسنده و هنرمندان بسیاری به تاریخ معاصر ایران افزوده گردد. یک عدهاى ارتش ایران را تشکیل دادند نمیدانم اجبار نمىدانم عدم اطلاع از ماهیت ارتشهاى مدرن باعث شد که این اشخاص که ارتش ایران را در آن روز تشکیل دادند اشخاصى بودند که هیچ گونه اطلاعى از ارتشهاى جدید دنیا نداشتند. روزى که ارتش نوین ایران تشکیل میشد یک عده پیشقدم بودند.

مشکل عمده ارتش ما انحراف از هدف اصلى است وظیفه اصلى یک ارتش دفاع از سرحدات مملکت است ولى ارتش از بدو تشکیل تا به امروز گرفتار مسائل داخلى بوده است بیست سال حکومت قبلى، حکومت دیکتاتورى یک حکومت نظامى دائمى بود، از شهریور ۲۰ تاکنون همه در ذهنمان هست سه چهارم ایام ما در حکومت نظامى گذشته است. ضمناً با توجه به اهمیتی که دامپروری در تأمین احتیاجات غذایی کشور حائز است در قطبهای فوقالذکر که شرائط مساعدی برای توسعه دامپروریداشته باشند سرمایه گذاری متمرکز منحصر به بهرهبرداری کشاورزی نبوده و نسبت به ایجاد واحدهای بزرگ دامپروری نیز توسعه و تأکید خواهد شد.

مال التجاره خودشان را همین مختصر اثاث را میبرند براى باکو، یک بارکاسهایى دارند کشتیهاى کوچکى دارند که با آن صیادى میکنند. اما این دستگاه اگر درش یک قدرت ایرانى اعمال میشد اگر یک عده ایرانى آنجا مىماندند که براى خاطر دو هزار تومان زیر بار روسها نمیرفتند و میخواستند که قرارداد به قول فرنگیها مو تا مو اجرا بشود آن وقت باید ما میرفتیم دنبال صید که صید را بگیریم.

دیدگاهتان را بنویسید